25/04/2019

Portaal trager dan normaal [opgelost]

Op dit moment ervaren wij een performance issue. Hierdoor kan het portaal trager laden dan normaal. Wij werken aan een oplossing.